kreuzschach.de Spiele

Schach 10

   
 dran
 Dieter 
 Anette - dran
27   Kg1-f1
26   g2-g3 Th6-e6
25   Te2xd2 Th8-h6
24   Te1-e2 Se4xd2
23   Lc1-d2 Sf6-e4
22   Se5-c6 Tf8-e8
21   d2-d4 Lc5-d6
20   Tf1-e1 Le7-c5
19   Sf3-e5 h6-h5
18   Sg5-f3 g6-g5
17   b4-b5 h7-h6
16   Se4-g5 Td8-f8
15   a2-a4 Sg8-f6
14   c2-c3 Lf8-e7
13   Sc3xe4 0-0-0
12   Df3xe4+ Dc4xe4
11   Dd1-f3 Lc6xe4
10   b2-b4 Dc5-c4
9   Se5xc6 Lb7xc6
8   Sf3xe5 Lc8-b7
7   Ld3-e4 g7-g6
6   0-0 Sb8-c6
5   Lf1-d3 b7-b6
4   Sb1-c3G Dd5-c5
3   e4xd5 Dd8xd5
2   Sg1-f3 d7-d5
1   e2-e4 e7-e5

Ecke hgfedcba Ecke
1 -- -- weißer König -- -- -- -- weißer Turm 1
2 weißer Bauer -- weißer Bauer -- weißer Turm -- -- -- 2
3 -- weißer Bauer -- -- -- weißer Bauer -- -- 3
4 -- -- -- -- weißer Bauer -- -- weißer Bauer 4
5 schwarzer Bauer schwarzer Bauer -- -- -- -- weißer Bauer -- 5
6 -- -- -- schwarzer Turm schwarzer Läufer weißer Springer schwarzer Bauer -- 6
7 -- -- schwarzer Bauer -- -- schwarzer Bauer -- schwarzer Bauer 7
8 -- -- -- schwarzer Turm -- schwarzer König -- -- 8
Ecke hgfedcba Ecke
bank bank bank bank bank bank bank bank bank bank bank
Schwarz ist dran.
Letzter Zug 28.1., 08:19

Letzter Zug
Spielregeln